مهاجراستیل

درباره ما

برترین کیفیت را فقط از ما بخواهید

مرکز تهیه تولید و توزیع آنلاین ابزار و لوازم مورد نیاز در استحصال عرقیات گیاهی تولید الکل ارگانیک باخلوص و درصد بالا به صورت اینترنتی با ارسال سفارشات به سراسرنقاط ایراناز 0تا 100 لوازم و ابزار لازم در صنعت استحصال گلاب وعرقیات گیاهی ودارویی استحصال الکل  تخمیر تقطیر