جديدترين ها

کندانسور سطلی مسی بلند

کندانسور سطلی مسی بلند

420,000 تومان

کندانسور برقی

کندانسور برقی

650,000 تومان

کندانسور سطلی استیل

کندانسور سطلی استیل

440,000 تومان

کندانسور سطلی مسی

کندانسور سطلی مسی

300,000 تومان

کباب پز گازی

کباب پز گازی

620,000 تومان

دستگاه بخار پز ذرت مکزیکی

دستگاه بخار پز ذرت مکزیکی

620,000 تومان

الکل سنج فرانسه با مزور پیرکسی

الکل سنج فرانسه با مزور پیرکسی

99,000 تومان

کره گیر 100 لیتر پایین زن

کره گیر 100 لیتر پایین زن

720,000 تومان

کره گیر 75 لیتر پایین زن

کره گیر 75 لیتر پایین زن

620,000 تومان

کره گیر 30 لیتر پایین زن

کره گیر 30 لیتر پایین زن

450,000 تومان

کره گیر 60 لیتر پایین زن

کره گیر 60 لیتر پایین زن

550,000 تومان

کره گیر 18 لیتر پایین زن

کره گیر 18  لیتر پایین زن

420,000 تومان

کره گیر 20 لیتر بالا زن

کره گیر 20  لیتر بالا زن

410,000 تومان

کره گیر 13 لیتر بالا زن

کره گیر 13 لیتر بالا زن

380,000 تومان

کره گیر 7 لیتر بالا زن

کره گیر 7 لیتر بالا زن

260,000 تومان

سماور گازی 120 لیتری شمعک دار

سماور گازی 120 لیتری شمعک دار

720,000 تومان

سماور گازی 60 لیتری با آبنما و شمعک

سماور گازی 60 لیتری با آبنما و شمعک

630,000 تومان

سماور گازی 20 لیتری شمعک دار

سماور گازی 20 لیتری شمعک دار

410,000 تومان

سماور برقی 30 لیتر

سماور برقی 30 لیتر

500,000 تومان

سماور برقی 15 لیتر

سماور برقی 15 لیتر

410,000 تومان

خامه گیر - چرخ شیر

خامه گیر - چرخ شیر

2,800,000 تومان

چربی سنج شیر و دوغ

چربی سنج شیر و دوغ

45,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

30,000 تومان

رطوبت سنج دیجیتالی

رطوبت سنج دیجیتالی

75,000 تومان

رطوبت سنج با رله قطع کن

رطوبت سنج با رله قطع کن

680,000 تومان

ترمومتر آنالوگ

ترمومتر آنالوگ

180,000 تومان

ترموستات دیجیتالی

ترموستات دیجیتالی

185,000 تومان

ترمومتر دیجیتالی

ترمومتر دیجیتالی

60,000 تومان

همزن و خرد کن

همزن و خرد کن

110,000 تومان

تی دی اس متر

تی دی اس متر

100,000 تومان

ذغال اکتیو

ذغال اکتیو

80,000 تومان

ph متر آلمانی

ph متر آلمانی

150,000 تومان

برگه ph متر کره ای

برگه ph متر کره ای

100,000 تومان

برگه ph متر ایرانی

برگه ph متر ایرانی

50,000 تومان

ph متر دیجیتالی

ph متر دیجیتالی

290,000 تومان

کاغذ صافی

کاغذ صافی

15,000 تومان

هیدرومتر آلمانی 1000 تا 1300

هیدرومتر آلمانی 1000 تا 1300

280,000 تومان

مزور پیرکسی 250 سی سی

مزور پیرکسی 250 سی سی

60,000 تومان

مزور پلاستیکی 250 سی سی

مزور پلاستیکی 250 سی سی

45,000 تومان

الکل سنج فرانسوی

الکل سنج فرانسوی

60,000 تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

35,000 تومان

الکل سنج روسی

الکل سنج روسی

25,000 تومان

سماور برقی 20 لیتر

سماور برقی 20 لیتر

460,000 تومان

سماور گازی 30 لیتری شمعک دار

سماور گازی 30 لیتری  شمعک دار

470,000 تومان

سماور ذغالی

سماور ذغالی

480,000 تومان

فیلتر ذغال

فیلتر ذغال

330,000 تومان

قفل هوا پیرکسی

قفل هوا پیرکسی

30,000 تومان

قفل هوا پلاستیکی

قفل هوا پلاستیکی

15,000 تومان

گلاب گیر و عرقگیر پیرکسی 10 لیتری

گلاب گیر و عرقگیر پیرکسی 10 لیتری

1,200,000 تومان

دیگ بخار گلابگیری(استیل ترک)

دیگ بخار گلابگیری(استیل ترک)

2,400,000 تومان

گلاب گیر زودپزی

گلاب گیر زودپزی

260,000 تومان

گلابگیربادیگ مسی

گلابگیربادیگ مسی

600,000 تومان

کندانسور برقی

کندانسور برقی

650,000 تومان

کباب پز گازی

کباب پز گازی

620,000 تومان

سماور برقی 30 لیتر

سماور برقی 30 لیتر

500,000 تومان

سماور برقی 15 لیتر

سماور برقی 15 لیتر

410,000 تومان

خامه گیر - چرخ شیر

خامه گیر - چرخ شیر

2,800,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

30,000 تومان

ترمومتر آنالوگ

ترمومتر آنالوگ

180,000 تومان

همزن و خرد کن

همزن و خرد کن

110,000 تومان

تی دی اس متر

تی دی اس متر

100,000 تومان

ذغال اکتیو

ذغال اکتیو

80,000 تومان

ph متر آلمانی

ph متر آلمانی

150,000 تومان

برگه ph متر کره ای

برگه ph متر کره ای

100,000 تومان

ph متر دیجیتالی

ph متر دیجیتالی

290,000 تومان

کاغذ صافی

کاغذ صافی

15,000 تومان

الکل سنج فرانسوی

الکل سنج فرانسوی

60,000 تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

35,000 تومان

الکل سنج روسی

الکل سنج روسی

25,000 تومان

سماور برقی 20 لیتر

سماور برقی 20 لیتر

460,000 تومان

سماور ذغالی

سماور ذغالی

480,000 تومان

فیلتر ذغال

فیلتر ذغال

330,000 تومان

قفل هوا پیرکسی

قفل هوا پیرکسی

30,000 تومان

قفل هوا پلاستیکی

قفل هوا پلاستیکی

15,000 تومان

گلاب گیر زودپزی

گلاب گیر زودپزی

260,000 تومان

گلابگیربادیگ مسی

گلابگیربادیگ مسی

600,000 تومان

نوروز98برهمگان مبارک