جديدترين ها

کره گیر 13 لیتر بالا زن
کره گیر مشک برقی

کره گیر مشک برقی

290,000 تومان

سماور گازی 120 لیتری شمعک دار
سماور گازی 60 لیتری با آبنما و شمعک
سماور گازی 20 لیتری شمعک دار
سماور برقی 30 لیتر

سماور برقی 30 لیتر

480,000 تومان

سماور برقی 15 لیتر

سماور برقی 15 لیتر

390,000 تومان

خامه گیر - چرخ شیر

خامه گیر - چرخ شیر

2,900,000 تومان

چربی سنج شیر و دوغ
شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

30,000 تومان

رطوبت سنج دیجیتالی
رطوبت سنج با رله قطع کن
ترمومتر آنالوگ

ترمومتر آنالوگ

180,000 تومان

ترموستات دیجیتالی
ترمومتر دیجیتالی
همزن و خرد کن

همزن و خرد کن

110,000 تومان

تی دی اس متر

تی دی اس متر

100,000 تومان

ذغال اکتیو

ذغال اکتیو

80,000 تومان

ph متر آلمانی

ph متر آلمانی

150,000 تومان

برگه ph متر کره ای

برگه ph متر کره ای

100,000 تومان

برگه ph متر ایرانی
ph متر دیجیتالی

ph متر دیجیتالی

290,000 تومان

کاغذ صافی

کاغذ صافی

15,000 تومان

هیدرومتر آلمانی 1000 تا 1300
مزور پیرکسی 250 سی سی
مزور پلاستیکی 250 سی سی
الکل سنج فرانسوی

الکل سنج فرانسوی

60,000 تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

35,000 تومان

الکل سنج روسی

الکل سنج روسی

25,000 تومان

سماور برقی 20 لیتر

سماور برقی 20 لیتر

440,000 تومان

سماور گازی 30 لیتری  شمعک دار
سماور ذغالی

سماور ذغالی

480,000 تومان

فیلتر ذغال

فیلتر ذغال

330,000 تومان

قفل هوا پیرکسی

قفل هوا پیرکسی

35,000 تومان

قفل هوا پلاستیکی

قفل هوا پلاستیکی

20,000 تومان

گلاب گیر و عرقگیر پیرکسی 10 لیتری
دیگ بخار گلابگیری(استیل ترک)
گلاب گیر زودپزی

گلاب گیر زودپزی

260,000 تومان

گلابگیربادیگ مسی

گلابگیربادیگ مسی

600,000 تومان

کره گیر مشک برقی

کره گیر مشک برقی

290,000 تومان

سماور برقی 30 لیتر

سماور برقی 30 لیتر

480,000 تومان

سماور برقی 15 لیتر

سماور برقی 15 لیتر

390,000 تومان

خامه گیر - چرخ شیر

خامه گیر - چرخ شیر

2,900,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

30,000 تومان

ترمومتر آنالوگ

ترمومتر آنالوگ

180,000 تومان

همزن و خرد کن

همزن و خرد کن

110,000 تومان

تی دی اس متر

تی دی اس متر

100,000 تومان

ذغال اکتیو

ذغال اکتیو

80,000 تومان

ph متر آلمانی

ph متر آلمانی

150,000 تومان

برگه ph متر کره ای

برگه ph متر کره ای

100,000 تومان

ph متر دیجیتالی

ph متر دیجیتالی

290,000 تومان

کاغذ صافی

کاغذ صافی

15,000 تومان

الکل سنج فرانسوی

الکل سنج فرانسوی

60,000 تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

35,000 تومان

الکل سنج روسی

الکل سنج روسی

25,000 تومان

سماور برقی 20 لیتر

سماور برقی 20 لیتر

440,000 تومان

سماور ذغالی

سماور ذغالی

480,000 تومان

فیلتر ذغال

فیلتر ذغال

330,000 تومان

قفل هوا پیرکسی

قفل هوا پیرکسی

35,000 تومان

قفل هوا پلاستیکی

قفل هوا پلاستیکی

20,000 تومان

گلاب گیر زودپزی

گلاب گیر زودپزی

260,000 تومان

گلابگیربادیگ مسی

گلابگیربادیگ مسی

600,000 تومان