معرفی گروه تولیدی وصنعتی مهاجراستیل
√تاریخچه آغازفعالیت این مجموعه تولید وصنعتی


گروه تولیدی صنعتی مهاجراستیل درسال 1380 مورد بهره برداری صنعتی قرارگرفت وتاسیس شد که براساس تامین نیاز همکاران ومشتریان دربازارمصرف ایران پابه در عرصه صنعت بومی سازی شده نوپایی گذشت که تا آن روز به هیچ وجه صنعت گردیگری  اقدام به کشف فرصت وسرمایه گذاری درآن نشده بود ودارای ریکس درسرمایه گذاری میشد ولی مدیریت جوان وتحصیل کرده این مجموعه که ازاعتمادبنفس بالایی درزمینه فعالیت تخصصی خود برخورداربود وهمچنین ایمان به دانش نیروی انسانی تحت مدیریت خودکه متشکل ازدوبخش استارت آپی ازجوانان تحصیلکرده دررشته مهندسی صنایع دارای تخصص بودن ,درکناربکارگیری بخش دیگری ازجوانان که صنعت گرتجربی بودند.. اقدام به تولد صنعتی نوپا وازنظرسرمایه گذاری زود پازده درکنار استفاده ازمجموعه ایی ازبازاریابان ایده پرداز تحت وب که تعریف دیگری ازمارکتینگ وبازاریابی نوین ارائه مینودند گردید ..
                                                                 

♔شکوفایی یک ایده خوب
 بامدیریت صحیح وبرنامه ریزی شده وپشتکاریکاتیک اعضای این گروه که بانام گروه تولیدی وصنعتی مهاجراستیل تمام بازارهای داخلی درسراسرایران راقبضه کرده وتاچندین سال متمادی که برخی ازافرادسودجواقدام به کپی برداری وتولید محصولاتی مشابه ولی بی کیفیت  نمودند,نام مجموعه استیل مهاجر درکنارارائه وتوزیع محصولات باکیفیت همچنان یکه تازرقابت دراین صنعت نوپا بود...

♔پشتیبانی این مجموعه ازاجرای قانون رعایت حق گپی رایت درایران
ولی متاسفانه بدلیل ضعف سازمانهایی که باید متولی ومدافع نظارت وبکارگیری قانون رعایت حق کپی رایت باشند متاسفانه باکوتاهی خود به بی نظمی وعدم رعایت این حقوق قانونی که حتی درکشورهای جهان سوم امروز دنیا جزو یکی ازقانونهای مدون ومورداحراست دست عده ای ازدلالان سودجورا دربازارتولید وتوزیع این صنعت بازگذاشت ودیری نپاید که شاهد اشباه بازار ازمحصولات بی کیفیت با استفاده ازآلیازهای فلزی غیراستاندارد درساخت این نوع محصولات بودیم وچنانچه کمی بررسی کنیم تا به علت بکارگیری  مواداولیه بی کیفیت درتولیداین محصولات واقف شویم متوجه میشویم که تنهاعلت این معضل کاستن ارقیمت تمام شده محصولات تولیدی است که دردرازمدت تاثیرات بسیارمنفی بربازارهدف ومصرف کنندگان این نوع محصولات بجای خواهدگذاشت
                                                


♔وضعیت امروز این مجموعه

با انتشارتوضیحات بالا ... ولی تنها چیزی که دراین مبان هیچ تغییروتنزلی نکرد  بلکه روزبه روزهم سیرصعودی داشت تولیدات مجموعه تولیدی وصنغتی مهاجراستیل بود, که همچنان بابکارگیری مواداولیه استاندارد وباکیفیت مشتریان خاص خودرا همچنان راصی نگه داشته وباوجود بازار راکت اقتصادی وکاهش فدرت خرید مردم که  پی درپی  خبرتعطیل شدن مراکزتولیدی وصنعتی را به علت وجوداین  رکوداقتصادی وتحریم  دراخبارروزمره زیاد میشنویم ولی خوشبختانه گروه صنعتی وتولیدی مهاجراستیل  همچنان بابکارگیری حداکثرتوان پیشتازفعالیت صنفی خوددراین زمینه میباشد

                                                             
♔برخی از تولیدات اصلی مجموعه تولیدی وصنعتی مهاجراستیل:
 طراحی ساخت وپشتیبانی دستگاههای صنعتی ونیمه صنعتی وخانگی تولید شده ازجنس فلز استیل به منظور انجام پروسه تقطیرباموارد بی شمارمصرف ازجمله گلابگیری - استحصال عرقیجات دارویی وگیاهی-اسانس گیری - ودهها کارایی متفاوت که فعالیت درزمینه حتی یکی ازاین کاربردها باعث ایجاد درآمد وایجاد کسب کارهایی خانگی  باسرمایه گذاری اندک میشود
2-طراحی وتولید لوازم وادوات پروسه تقطیر مواد با مواداولیه ازجنس شیشه ازنوع پیراکس که تولیدکننده محصولی صددرصدخالص بدون رنگ وبومیشود
3-طراحی وتولید لوازم وادروات جانبی ومکمل درپروسه تقطیر بسیارموردنیازومصرف است ازجمله قفل هوای زمان تخمیر-کندرسونهای سردکننده-نشانگرها وکنترل کننده مانند کنترل سنجش سفتی آب -الکل سنج-هم زن-شیلنگ های مخصوص درصنایع تقطیر وغذایی -سطل های ضدوجلوگیری کننده ازته بستن موادهنگام قزارگرفتن دیگ روی آتش که این ته گرفتن به غیرازبوجودآوردان مشکلات بعدی درشستشویی دیگه وهمچنین تغییر زیاد ومنفی درطعم شربت بدست آمده میگردد
4-طراحی وتولید دستگاه ولوازم صنعت لبنیات ازجمله خامه زن -کره گیر وغیره
                                                                


♔نتایج تولیدات استیل مهاجربرجامعه امروز

اگر بخواهیم گریزی به تولید و خدمات صنایع استیل  بزنیم باید بگوییم که این مجموعه در زمینه فراهم تنودن کسب کاری موفق خانوادگی باسرمایه ناچیزو … فعالیت دارد.( قابل توجه ترین فعالیت های مهاجراستیل در عرصه فروش محصولات )
۱ . ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات با کیفیتی برتر
۲ . متنوع بودن و تنوع در نوع محصول و دادن حسن انتخاب به مشتری
۳ . مدرن بودن و به روز بودن اطلاعات ، به روز رسانی اطلاعات و همزمان انتقال به مشتریان

جديدترين ها

گلاب گیراستیل

گلاب گیراستیل

✓توضیحات کلی واهداف کارایی دستگاه ت..

500,000 تومان

گلاب گیراستیل بالوله

گلاب گیراستیل بالوله

✓توضیحات کلی واهداف کارایی دستگاه ت..

300,000 تومان

گلاب گیربادیگ الومنیوم

گلاب گیربادیگ الومنیوم

✓توضیحات کلی واهداف کارایی دستگاه ت..

300,000 تومان

گلابگیربادیگ مسی

گلابگیربادیگ مسی

✓توضیحات کلی واهداف کارایی دستگاه ت..

500,000 تومان